Політика щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення

Цю політику обробки персональних даних складено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Вона визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Оператором веб-сайту https://tenstep.com.ua (далі – Оператор).

 1. Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захист прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
 2. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://tenstep.com.ua.

2. Основні поняття, застосовані у Политиці

 1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
 2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
 3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://tenstep.com.ua;
 4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, а також інформаційних технологій та технічних засобів, які забезпечують їх обробку;
 5. Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;
 6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
 7. Оператор – державний орган, юридична або фізична особа, що самостійно або спільно з іншими особами організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, а також дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
 8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певного або визначеного Користувача веб-сайту https://tenstep.com.ua;
 9. Користувач – будь-який відвідувач сайту https://tenstep.com.ua;
 10. Надання персональних даних – дії, вчинені задля розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб;
 11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
 12. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

 1. Прізвище, ім’я, по батькові;
 2. Електронна адреса;
 3. Номери телефонів;
 4. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (у т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика, тощо).
 5. Зазначені вище дані далі за текстом Політики об’єднано загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних

 1. Мета обробки персональних даних Користувача – надання Користувачеві доступу до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті.
 2. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору лист на адресу електронної пошти info@tenstep.com.ua з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції».
 3. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, для покращення якості сайту та його змісту.

5. Правові засади обробки персональних даних

 1. Оператор обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://tenstep.com.ua. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.
 2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (увімкнено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

6. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпеку персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечено шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

 1. Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних не уповноважених осіб.
 2. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних із виконанням чинного законодавства.
 3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора info@tenstep.com.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».
 4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може будь-якої миті відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора info@tenstep.com.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Заключні положення

 1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення щодо питань, які стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти info@tenstep.com.ua.
 2. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
 3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://tenstep.com.ua/privacy/.